Chat.hu szabályzat

Chat.hu szabályzat

system_check

A weboldal tulajdonosa, fenntartója az Epicenter Market Limited (székhely: Intershore Suites, Room 414, 88 Kingsway, London, WC2B 6AA; nyilvántartási szám: 08617061; adószám: -; eljáró cégbíróság neve: -; [email protected]). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja az Epicenter Market Limited. A felhasználók adatait az Epicenter Market Limited kezeli.

Az oldal üzemeltetését az Epicenter Market Limited megbízása alapján a Marco Polo Magyarország Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; nyilvántartási szám: 01-09-206282; adószám: 25286920-2-41; eljáró cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; [email protected]), valamint a World Web Data Kft. (székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-293552; céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Üzemeltető) végzi. Az üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az üzemeltetőhöz fordulhatnak: [email protected] Az adatkezelések tekintetében az üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.
Az oldalon lévő hirdetési felületek értékesítését a Marco Polo Magyarország Kft. (székhely: székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzék szám: 01-09-206282; céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; www.marcopolo.hu) végzi. A hirdetési lehetőségekről részletes tájékoztatást e-mailen kérhet: [email protected]

I. szakasz

Az alábbiakban felsorolt szabályzatsértések a polgári jog cikkelyeibe ütközhetnek, ezért elkövetésük esetén a felhasználó akár a Chat.hu közösségéből is kizárásra kerülhet. Jogsértő, ami a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1) Tilos személyes adatok kiírása a közös ablakokban, valamint a felhasználói név mottójában, bemutatkozásában;
Személyes adatnak minősül a közös ablakokban a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása. A felhasználói név infójában szereplő teljes név nem, ugyanis az lehet fiktív név is, amely nem ellenőrizhető. Ez utóbbi beírása mindenkinek a saját felelőssége.

2) Tilos olyan felhasználói név/kép/infó használata, amely sértheti a polgári jog cikkelyeit;
Tehát pornográfiára, pedofíliára (14 év alattiakkal szexuális aktus létrehozására irányuló, vagy arra való felszólítást tartalmazó), droghasználatra, diktátorokra, tömeggyilkosokra utaló nevek/képek/infó használata és ezekre utaló közösben beírt szövegek is ellentmondanak a szabályzatnak.

3) Tilos a személyiségi jogok megsértése, ha ezt az érintett felhasználó sérelmezi, vagy távollétében történik;

4) Tilos faji, nemzetiségi, kisebbségi, vallási, nyelvi vagy politikai alapon történő diszkriminatív véleménynyilvánítás vagy uszítás, amennyiben ez valamilyen célzott (kisebbségi) csoportra vonatkozik, illetve ezekkel kapcsolatban történő sértegetés;

II. szakasz

A lentebb felsorolt eseményekhez kötődő szabályok a nyugodt chatelés körülményeit és az Üzemeltető érdekeit hivatottak képviselni.

1) Tilos a rajzolás (a közös szobákban olyan karaktersorozatok használata, amelyek egy vagy több sorban egymás alá írva valamilyen szöveget vagy grafikát adnak ki).

2) Tilos a szkriptelés (harmadik fél által létrehozott program használata annak érdekében, hogy automatikusan, a felhasználó aktív részvétele nélkül a chat programnak és ezzel más felhasználóknak karaktersorozatokat küldjön);

3) Tilos a reklámozás (valamilyen termék, szolgáltatás vagy internetes link reklámozása, ismétlődő beírása, bemásolása);

4) Tilos a szoba ellehetetlenítése, a közösségrombolás, mint például:

a) nagybetűs írásmód, azaz tartós "kiabálás" (pl. a CAPS LOCK folyamatos bekapcsolt állapota melletti írás);

b) karaktersorozatok ismétlése, azaz "flood" (kettőnél többször beírni ugyanazt vagy majdnem ugyanazt a sort egymás után);

c) többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás (nemcsak hirtelen felindulásból)

d) közösben való veszekedés (ez mindenkinek magánügye, másra nem tartozik, privát beszélgetés keretében intézendő el);

e) erotika szobán, illetve zárt osztályon kívül tett szexuális tartalmú megnyilvánulás;

A fent felsorolt ellehetetlenítő, közösségromboló magatartásokra általános kivétel a Zárt osztály.

5) Tilos olyan felhasználói név, mottó és bemutatkozás használata, illetve a közös szobákban olyan megnyilvánulás, melyre az alább felsorolt tulajdonságok legalább egyike igaz:

a) telefonszámot, email címet, bármilyen instant messenger azonosítót vagy webcímet (internetes linket) tartalmaz;

b) a felhasználók megtévesztésére alkalmas;

c) fajtalankodásra (pl. állatokkal folytatott szexuális kapcsolat létesítésére), droghasználatra, drogok népszerűsítésére utal;

d) valamilyen módon közízlést sért (pl. erősen vulgáris);

e) szexuális tartalmú;

f) fizetős szexuális szolgáltatást reklámoz;

g) MSN, webcam és más hasonló elérhetőséget reklámoz direktben;

A felsorolt esetekben amennyiben a felhasználónév a szabályellenes, a regisztráció figyelmeztetés nélkül inaktiválásra kerül.

Amennyiben közös szobákban történő megnyilvánulással történik a fentiek bármely pontjának megsértése, az minden esetben moderációt von maga után.

6) Nem hivatalos chat kliens, IRC használata, belépés más oldalról, ill. mindezek biztosítása más felhasználóknak tiltott, moderációt von maga után, visszaesőknél a felhasználó minden neve és hostja (ha lehetséges) véglegesen tiltásra kerül.

7) Tilos a privát beszélgetések naplójának közzététele bármilyen formában az interneten vagy más médiumon, illetve azokra történő hivatkozás (pl. internetes link) közzététele, ha a beszélgetőpartnerek bármelyikének hozzájárulása nélkül történt meg vagy bármelyik érintett felhasználó távollétében történik, moderációt von maga után az elkövetőre nézve, súlyosabb esetben annak felhasználónevét töröljük.

8) Erotika szobákra vonatkozó szabályok:

a) az Erotika szobákban kizárólag 18 éven felüli felhasználók tartózkodhatnak;

b) az Erotika szobákban tiltott az aberrált, túlságosan vulgáris, szexuális megnyilvánulás.

9) Tilos kibújni a moderáció alól: ha a felhasználó moderációt követően másik névvel belépve próbál kibújni a moderálás alól, az a kibújó felhasználónévre vonatkozóan az eredetinél hosszabb idejű, illetve szigorúbb fokozatú moderálást von maga után. A moderáció alóli sorozatos kibújás a név (vagy nevek) törlését, inaktiválását is maga után vonhatja.

10) Engedélyezett internetes linkek használatára vonatkozó általános szabályaink

a) csak a Youtube.com (http://www.youtube.com) és a Videa.hu (http://videa.hu) videó- és zenemegosztó portálok linkjei engedélyezettek, amennyiben ez a fenti szabályok egyikét sem sértik;

b) más felhasználók kérésére segítségnyújtás céljából egyéb internetes linkek csak privát beszélgetésben engedélyezettek amennyiben a fenti szabályok egyikét sem sértik.

A chat program tartalmazza azt a lehetőséget, hogy egy felhasználó a saját maga számára láthatatlanná tegye egy vagy több felhasználó beírásait. A fenti lehetőség használata mindenkinek szuverén joga.

Figyelem! A Zárt osztály szoba nem moderálatlan, mivel a Szabályzat I. szakaszának pontjai kivétel nélkül és számos más korlátozás érvényben vannak!


III. szakasz

Képfeltöltésre vonatkozó szabályok: képfeltöltési szabálypont megsértése azonnali és végleges inaktiválást von maga után.

1) Tilos olyan kép feltöltése, melyre az alább felsorolt tulajdonságok legalább egyike igaz:

a) erősen szexuális tartalmú vagy közízlést sértő;

b) személyiségi jogokat sért;

c) fizetős szolgáltatást reklámoz (pl. szexuális);

d) felhasználók megtévesztésére alkalmas;

e) fajtalankodásra (pl. állatokkal folytatott szexuális kapcsolat létesítésére, családon belüli szexre), valamint pedofíliára utal;

f) drogok népszerűsítésére, használatára utal;

g) diktátorokra, tömeggyilkosokra utal;

2) A politikai véleményt kifejező képek feltöltése korrekt határokon belül nem tilos, de szubjektív megítélés alapján ezeket törölhetjük (pl. politikus kivégzését, stb. ábrázoló képeket).

3) Profilképnek nem tölthető fel pornográf, bizarr vagy törvénybe ütköző tartalmú kép.

A képeket folyamatosan átnézzük, és ellenőrizzük, a nem megfelelő képek előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!

IV. szakasz


A VIP jogra vonatkozó szabály: a VIP jog nem mentesít a szabályzat betartásának kötelezettsége alól, a szabálysértésekből fakadó nick törlés esetén a jog át nem ruházható, pénzvisszatérítés nem kérhető.

V. szakasz


A fenti pontok bármelyikének be nem tartása a szabálysértés súlyosságától és gyakoriságától függően a figyelmeztetéstől a felhasználónév tiltásáig terjedhet.

A felhasználó az oldalra, illetve a chat programba való belépéssel, s azok használatával hallgatólagosan és automatikusan elfogadja a moderálás fentebb részletezett alapelveit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult indoklás és értesítés nélkül korlátozni jogosultságait, illetve megváltoztatni beállításait.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a chat program használatakor a moderáció során, vagy annak hiányában sérelmet szenvedett, panaszát a chat.hu ügyfélkapu rendszerén keresztül teheti meg, melyet a http://chat.dev2.wwdh.hu/support linken keresztül érhet el.